Hình ảnh niềng răng, chỉnh nha

Lượt xem : 5422

Một số hình ảnh trước và sau niềng răng bằng mắc cài các loại tại Nha Khoa Thẩm Mỹ:

Hình ảnh bọc răng sứ thẩm mỹ

Trước điều trị: răng đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.
Trước điều trị: răng đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.

 

Trước điều trị: răng bị đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng đều màu hơn.
Trước điều trị: răng bị đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng đều màu hơn.

 

Trước điều trị: răng thưa và đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.
Trước điều trị: răng thưa và đổi màu gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.

 

Trước điều trị: răng đổi màu và bị mẻ gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: cải thiện tình trạng răng mẻ cũng như màu răng sáng hơn.
Trước điều trị: răng đổi màu và bị mẻ gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: cải thiện tình trạng răng mẻ cũng như màu răng sáng hơn.

 

Trước điều trị: răng ố vàng gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng trắng, đều màu và đẹp hơn.
Trước điều trị: răng ố vàng gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng trắng, đều màu và đẹp hơn.

 

Trước điều trị: răng thưa và ố vàng gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.
Trước điều trị: răng thưa và ố vàng gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện bọc răng sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và tính thẩm mỹ được nâng cao.

 

Hình ảnh niềng răng bằng mắc cài kim loại

Trước điều trị: răng mọc lệch lạc và hô. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: cải thiện tình trạng hô tối đa, nụ cười trông xinh hơn.
Trước điều trị: răng mọc lệch lạc và hô. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: cải thiện tình trạng hô tối đa, nụ cười trông xinh hơn.

 

Trước điều trị: răng dưới phát triển quá mức, gây nên tình trạng móm. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, không còn móm và đều hơn.
Trước điều trị: răng dưới phát triển quá mức, gây nên tình trạng móm. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, không còn móm và đều hơn.

 

Trước điều trị: răng hàm trên phát triển quá mức, gây ra tình trạng hô. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, thẳng hàng hơn.
Trước điều trị: răng hàm trên phát triển quá mức, gây ra tình trạng hô. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài kim loại tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, thẳng hàng hơn.

 

Hình ảnh niềng răng bằng mắc cài kim loại có khóa

nieng-rang

 

mac-cai-kim-loai

 

Hình ảnh niềng răng bằng mắc cài sứ

Trước điều trị: răng mọc không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và thẳng hàng hơn.
Trước điều trị: răng mọc không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng được điều chỉnh, trở nên đều và thẳng hàng hơn.

 

Trước điều trị: răng mọc không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng thẳng hàng và đẹp hơn.
Trước điều trị: răng mọc không đều gây mất thẩm mỹ. Sau khi thực hiện chỉnh nha mắc cài sứ tại nha khoa Kim Dentistry: răng thẳng hàng và đẹp hơn.

 

mac-cai-su-1

Hình ảnh niềng răng bằng mắc cài sứ có khóa

mac-cai-su-co-khoa

Hình ảnh niềng răng bằng mắc cài mặt lưỡi

mac-cai-mac-luoi

Hình ảnh niềng răng bằng khay Invisalign

mac-cai-luoi-1